تصفح

Comune di
Castelfidardo
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

10/12/2019     Refezione Scolastica
Attivazione pagamenti carta di credito on line

Avvisiamo i gentili utenti che da oggi è attivo il pagamento on line, tramite carta di credito, da questo portale.
Cordiali saluti

CAMST

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى